Fler stipendier att söka: Forskningsstipendier Idrottsstipendier Kulturstipendier Lärarstipendier Utbildningsstipendier
Lärarstipendier.se

Stipendier för lärare

Vad är detta?

En samling stipendier som lärare kan söka. De flesta stipendierna ges för fortbildning inom olika områden.

Varför?

Syftet är att hjälpa lärare som vill fortbilda sig att hitta stipendier som går att söka.

Lärarstipendier

Alice Tegnér sångstipendium

Lärare kan söka detta stipendium för utveckling av undervisning i sång.

Läs mer

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Stipendium för dig som studerar till lärare och vill fördjupa dina kunskaper inom ett särskilt område genom att studera utomlands under en tid (minst en termin).

Läs mer

Friluftsdagsstipendiet

Genom Friluftsdagsstipendiet kan en hel skolklass i årskurs 4-9 få uppleva en dag i skidbacken med tillhörande aktiviteter. Stipendiet kan sökas av behörig person på skolan, t.ex. lärare, rektor, friluftsledare, etc.

Läs mer

Grafiska Företagens stipendiestiftelser

Lärare vid de grafiska utbildningarna kan söka stipendium för fortbildning från Grafiska Företagens stipendiestiftelser.

Läs mer

Helgepriset

Helgepriset vill belöna insatser och initiativ på skol-, undervisnings- och utbildningsområdet. Detta görs med fyra stycken stipendier: ett för förskolan, två för grundskolan samt ett för gymnasieskolan och vuxenundervisning.

Både enskilda lärare och mindre grupper av lärare kan söka om priset. Varje stipendium uppgår till 125 000 kronor.

Läs mer

Innovationer för lärande

Detta stipendium ges till projekt och utvecklingsarbeten där lärare tillsammans utvecklar undervisningsmetoder i syfte att främja barns och ungdomars lärande. Stipendiet ges till sådana projekt som redan är påbörjade men behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomföra utvecklingsarbetet med hög kvalité.

Läs mer

Japanska Ambassaden i Sverige

Stipendier för svenska lärare som vill studera eller forska om skolundervisning vid ett universitet i Japan.

Läs mer

Jerringfondens fortbildningsstipendier

Stipendier delas ut för fortbildning till personer som är verksamma inom utbildning, vård eller omsorg. Stipendierna ska användas till att erhålla ny kunskap om verksameter och metoder som gynnar barn med särskilda behov. Stipendier kan sökas för t.ex. kortare kurser, studiebesök eller konferenser.

Läs mer

Lärare skriver

Detta stipendium kan sökas av lärare som vill delta i skrivarkursen Lärare skriver. Totalt delas 30 stipendier ut.

Läs mer

Lärarnas Riksförbunds stipendier

Stipendier som är kopplade till fackförbundet Lärarnas Riksförbund.

Läs mer

Margareta och Ingemar Ingemarssons Stiftelse

Stiftelsens mål är att uppmuntra och stödja pedagogisk utveckling inom all slags utbildning från förskola- till universitetsnivå. Medel delas ut vartannat år.

Läs mer

Språklärarnas riksförbund

Språklärare kan söka stipendium för ämnesrelaterad lärarfortbildning. Sökande ska ha varit medlem i Språklärarnas riksförbund i minst ett år för att kunna bli tilldelat stipendium.

Läs mer

Stipendium för fortbildningsdag

Stipendiets syfte är att bidra till att lärare "under en fortbildningsdag arbetar med metodiska och pedagogiska frågor kring arbete med helheten av teknik och digitala läromedel."

Läs mer

Svenska folkskolans vänner

Stipendierna riktar sig till Finlands svenskspråkiga befolkning. Stipendier kan sökas av bland annat lärare.

Läs mer

Sveriges främsta lärare i entreprenörskap

Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv har instiftat detta pris för att uppmärksamma de lärare som inspirerar elevers intresse för att starta egna företag och utveckla sina förmågor i problemlösning, kreativitet och samarbete.

Förstapriset är ett resestipendium på 20 000 kronor. Andra och tredje pris är ett motsvarande stipendium på 10 000 kronor.

Läs mer

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande delar främst ut stipendier till lärare som erhållit sin lärarexamen. Stipendier delas både ut till individer och till grupper.

Läs mer

Teskedsorden

Teskedsorden delar varje år ut stipendier till människor eller grupper som har bidragit till ett tolerantare och mänskligare samhälle.

Läs mer

Information om stipendierna:

På den här sidan har vi försökt samla stipendier som lärare kan söka. Vissa av stipendierna riktar sig särskilt till lärare medan andra är mer allmänna och kan sökas av flera grupper. Förhoppningsvis kan listan hjälpa dig som är lärare med att hitta ett stipendium som du kan söka.

Tänk på att alltid läsa igenom fonden eller stiftelsens stadgar noga när du söker stipendidum. Det kan hända att den information vi har listat på denna sajt inte är helt uppdaterad och att faktorer såsom ansökningstid, stipendiesumma, och liknande har ändrats.